De Social Business Council, een community van grote bedrijven die onder leiding van Dachis Group bezig is met de implementatie van social business binnen hun bedrijven heeft een enquête gehouden onder haar leden. De enquête liet zien dat er al grote stappen waren gemaakt maar dat er nog genoeg over blijft om te doen.

Waar men het binnen ‘The Council’ veel heeft over het worden van een social business, laat het rapport zien dat social media zelf al grotendeels gebruikt worden binnen het bedrijf. Het bleek ook dat niet elk bedrijf even ver was in het proces en dat bepaalde adoptieproblemen voor iedereen herkenbaar waren.

De enquête werd afgenomen bij 56 bedrijven onder de mensen die verantwoordelijk waren voor de social business inzet in hun organisatie. Het waren grote bedrijven met omzetten van $2 miljard tot $375 miljard en aantallen werknemers tussen de 4.000 en 1,8 miljoen.  Tien vragen werden gesteld om te bepalen hoe ver social business was ontwikkeld in het bedrijf en in hoeverre de werknemers ‘engaged’ waren in de officiële social business omgeving. De vragen en antwoorden staan in bovenstaande rapport.

Een aantal van de antwoorden op de open vragen geven mooie inzichten:

“It is changing the way we work and truly flattening the organization. Trust and transparency are key to the success of this effort.”

Maar ook minder positieve quotes als:

“As one of the advocates for the installation of the platform, it is frustrating how it is not being promoted internally. Its akin to having a telephone system installed where only 10% of employees get a phone or are even told about the existence of phones!”

De laatste quote geeft aan dat veel social business initiatieven alleen succesvol kunnen zijn als er steun is van bovenaf. En dan wordt niet bedoeld dat je een schietgebedje moet doen, maar dat er top-down commitment moet zijn van het management. Waarna je bottom-up social business pilots kunt gaan uitvoeren en die activiteiten na succes (en waarschijnlijk bijsturing) verder kunt uitrollen in de organisatie.

Eigendom van het social business platform moet organisatiebreed zijn

De social business initiatieven moeten volgens Dion Hinchcliffe van de Dachis Group centraal ondersteund worden door volledig inzetbare medewerkers, community managers en management om de inzet aan te sturen. Hierdoor is het mogelijk om gedecentraliseerd uit te rollen en langzaam de gehele organisatie te activeren. Maar wat uit de enquête bleek was:

Social Business Ownership - Engagement At Scale Report

Dat de IT afdelingen nog vrijwel altijd eigenaar zijn van de social business omgeving, met op afstand de communicatie-, kennismanagement- en andere afdelingen. Hoewel het niet vreemd is dat IT eigenaar is van de social technologie, is het een uitdaging om te voorkomen dat dit gewoon een software uitrol project wordt volgens Hinchcliffe. Het rapport geeft aan dat bedrijfscultuur en veranderingsmanagement net zo belangrijk zijn als de adoptie van de technologie:

The challenge with introducing social collaboration software is not limited to the new technology itself, but rather with introducing new modes of behavior for corporate employees. Early adopters repeatedly emphasize how the cultural aspects of the social collaboration journey are far more rigorous and demand serious attention.

Het veranderen van een bedrijfscultuur gaat met kleine stappen. En met training nog meer training (van shareholders en werknemers), pilots, communicatieplannen en strategische visie gaat men de social business uitdaging aan.

Niet elk bedrijf hoeft 100 procent adoptie te hebben

Het rapport laat ook zien dat het gebruiksniveau van de social business omgevingen drastisch verschillen. Dit lijkt deels te verklaren te zijn door verschillen in bedrijfssector en het soort werk. Verklaringen die werden gegeven waren:

  • Alleen de kenniswerkers hebben toegang. De fabrieksmedewerkers hebben dit niet.
  • Sommige functies zijn zonder computers, e-mail of netwerkprofielen.
  • Bedrijven waren nog in de pilot fase van het proces en hadden daarom nog maar een kleine groep aangesloten op het platform.
  • Het platform is opt-in en vergt training/educatie over waarom en hoe je het kan gebruiken.
Social Business Level of Engagement - Engagement At Scale Report

Aan de hand van bovenstaande verklaringen is het niet vreemd dat niet 100% van de medewerkers deelneemt aan het social business platform. En dit hoeft ook niet. Het gaat er om dat belangrijke bedrijfsdoelen worden ondersteund door adoptie van de technologie. Om resultaten te halen uit een platform zijn hoge adoptiepercentages niet noodzakelijk. Het gaat erom dat de juiste mensen en afdelingen met elkaar verbonden zijn. Intern en extern. Het is voor veel grote bedrijven een proces van de lange adem  maar wel een proces dat noodzakelijk is om over 5 of 10 jaar nog succesvol te kunnen zijn.

 

Lees meer:

Social business and enterprise usage: The lessons

Starship Enterprise: to go Beyond 2.0 (deel 2 – adoptie)

Hoe leg je de basis voor een Social Business? (Video + modellen) 

Converging on the Social Enterprise

Social Business is meer dan communicatie en marketing