Kennissessie ‘De Informatieprofessional als Content Curator’ – Presentaties en competentieprofiel

Op dinsdag 11 maart vond de workshop ‘De informatieprofessional als Content Curator’ plaats met als doel aan Informatieprofessionals te laten zien wat Content Curation is en hoe dit aansluit op hun vakgebied en competenties…

 

De presentaties

Fred van Dijk (Directeur HowardsHome) opende het programma en schetste de achtergrond van HowardsHome. In de volgende presentatie nam René de Vries (CIO HowardsHome) de deelnemers mee in de wereld van Content Curation. Hierbij kwamen vele voorbeelden aan bod. In de presentatie van René zit een voorzet voor een compentieprofiel voor de Content Curator. Het is expres niet al te groot weergegeven omdat wij graag eerst horen wat volgens jullie de competenties van een Content Curator zijn en hoe dit aansluit op de huidige informatieprofessional. Onderaan het artikel kun je lezen wat de informatieprofessionals tijdens de workshop dachten over de rol van Content Curator.

Toepassing Content Curation bij HowardsHome

Onze consultants Geertje de Wit en Tanja Niemans Vervolgens richtten zich in hun presentatie op de invulling van Content Curaton. Geertje ging in op het feit dat Content Curation op vele manieren gedaan kan worden en hoe dit past bij de producten van HowardsHome.

Van denken naar doen: Content Curation in 5 stappen

Daarna ging Tanja dieper in op het 5 stappenmodel dat HowardsHome gebruikt om Content Marketing goed in te zetten. In dit model is Content Curation een belangrijke stap. Per stap uit het model werd de rol die de informatieprofessional als Content Curator toegelicht.

Aan de slag

Na de presentaties was het tijd voor actie! De aanwezigen werden in vier groepen verdeeld en in korte tijd werden er vier stellingen op hen afgevuurd. De groepen gingen direct actief aan de slag. Er werd druk gediscussieerd en geschreven op de flipovers.

Vraagstellingen

De groepen bogen zich over de volgende vragen:

  • Welke ervaringen zijn er in je groep of bij organisaties, die je kent die onder de noemer van Content Curation (al heet het nog niet zo) vallen?
  • Welke argumenten heb je om je organisatie te overtuigen dat Content Curation van belang is voor kennisdelen, zichtbaarheid en ‘thought leadership’?
  • Wat kun je doen aan activiteiten op het gebied van Content Curation bij jouw organisatie?
  • Welke competenties zijn van belang om Content Curation te profileren in je organisatie?

De vier groepen presenteerden hun uitkomsten per vraag. Hieruit hebben wij per vraag een drietal punten gedistilleerd die vaker aan bod kwamen.

Uitkomsten workshop De rol van de Informatieprofessional

De workshop werd afgesloten met een borrel waarbij nog uitgebreid werd nagepraat. Al met al een geslaagde sessie! Hier vind je ook de presentaties gehouden tijdens de sessie. 

Wij horen van jullie graag hoe de rol van Content Curator aansluit bij de functie van Informatieprofessional. Welke taken voeren jullie al uit, met welke argumenten promoten jullie dit binnen de organisatie en welke competenties heb je nodig voor cureren? Laat het weten in de reacties!

By | 2017-03-27T08:27:50+00:00 20-03-2014|Nieuws|0 Comments

Leave A Comment