Infographic: Nederlandse advocaten actief op social media

Advocaten besteden steeds meer tijd aan sociale media. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van vakblad Advocatie.
Meer dan de helft van de ondervraagde advocaten is er minstens een dagdeel per week mee bezig. Acht procent daarvan zelfs meer dan acht uur en nog eens acht procent liefst meer dan twaalf uur. Maar nog altijd zeven procent verklaart nooit gebruik te maken van sociale media. De belangrijkste resultaten van de survey hebben we in een infographic gezet.

Social_media_in_NL_advocatuur_-_HowardsHome title=

easel.ly

Gebruik social media onder advocaten gaat in 2013 verder toenemen

Dit jaar verwachten de respondenten meer tijd aan social media te gaan besteden. Dit is vooral bij de veel gebruikers voorzien het geval. Bijna een kwart verwacht in 2013 acht tot twaalf uur per week te surfen op sociale mediasites. Twaalf procent denkt dat dit zelfs meer dan twaalf uur het geval zal zijn.

Aan het survey Social Media – Advocatuur hebben zestig respondenten deelgenomen. Hetgeen het survey niet representatief maakt, maar wel een indicatie geeft van welke ontwikkeling de Nederlandse advocatuur doormaakt. Lees meer bij Advocatie.nl.

Gebruiken advocaten social media wel efficiënt?

Een dagdeel per week is veel voor iemand die niet in de marketing werkt of een salesfunctie heeft. Je kunt je dan afvragen hoe efficiënt de respondenten social media aanpakken. En in hoeverre hangt dit samen met onbekendheid met de netwerken en het gebruik ervan? Worden advocaten bijvoorbeeld door hun kantoren getraind in het gebruik van social media?

Een tweede vraag die je kunt stellen is: wordt er werk (aqcuisitie, informatievergaring) dubbel gedaan omdat men de gevonden informatie en leads niet intern deelt op een voor iedereen overzichtelijke manier? Het vinden van belangrijke informatie over de markt zou je uitstekend (deels) kunnen automatiseren en verwerken in bijvoorbeeld een interne nieuwsbrief of portal. Hiermee spaar je veel tijd en dubbel werk uit.

Deze informatie zou men ook perfect in een social business platform of online community kunnen delen met de organisatie. Specifieke informatie over het aqcuisitieproces, over leads en over bestaande klanten kan daar opgenomen worden in de workflow. Niet alleen borg je zo belangrijke kennis en maak je het direct beschikbaar voor de hele organisatie, maar ook geef je jouw collega’s de mogelijkheid toe te voegen aan deze kennis. Hiermee wordt ook dubbel werk grotendeels voorkomen en kennis vergroot. Daarnaast vormt deze aanpak een basis voor interne discussie en efficiëntere werking van bijvoorbeeld het ‘lead nurturing’ of aqcuisitieproces.

Ten slotte kun je jezelf afvragen of de organisaties een consistent beeld naar buiten brengen. De survey geeft geen duidelijkheid over hoe social media bij de advocatenkantoren wordt georganiseerd. Gebeurt dit individueel, hebben ze een social media manager of zelfs een team? Dit lijkt mij een mooi onderwerp om verder te onderzoeken.

Het inzichtelijk maken van alle social media inzet binnen een organisatie is namelijk wel belangrijk. Het maakt het mogelijk een social media beleid en strategie bij te sturen. Dan wordt de Return on Investment (ROI) sneller duidelijk en leert men van elkaar en van de contacten die online gelegd worden.

Conclusie

De Nederlandse advocatuur doet al veelvuldig ervaring op met social media. Het is een goed teken dat negentig procent van de respondenten zich al op LinkedIn begeeft. Onder het mom ‘be where your customers are‘.  De sector als geheel heeft denk ik nog grote stappen te maken maar dit betekent ook dat er nog veel winst te behalen is in het gebruik van social media.

By |2018-11-09T13:28:12+00:0015-01-2013|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.