Content Curation competentieprofielen 2016-11-16T20:42:39+00:00

Project Description

Content Curation competentieprofielen

Wat moet een content curator weten, kunnen, zijn en willen? Competentieprofiel

Wat zijn eigenlijk competenties? Eenvoudig gezegd is een competentie een kwaliteit van iemand, waardoor die persoon waardevol is voor de organisatie.
Het gaat daarbij om het hebben van bepaalde kennis en vaardigheden, motivatie en persoonlijke eigenschappen.

Deze content curation compentieprofielen geven een handig overzicht van wat een content curator moet kunnen, weten, zijn en willen om succesvol bij te dragen
aan de bedrijfsdoelen. Daarnaast wordt er aangegeven wat een curator moet laten zien op elk competentieniveau:

niveau 1: vertonen van basisgedrag dat vereist wordt voor de competentie;
niveau 2: zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen;
niveau 3: anderen tot effectief gedrag stimuleren en het vertonen van voorbeeldgedrag

  • Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een content curator ?
  • Wat moet een volleerd content curator weten?
  • Wat moet een content curator doen?
  • Wat moet een content curator willen?
  • Hoe ontstijgt een content curator het praktische niveau?