Project Description

Regio FoodValley

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal met samen 330.000 inwoners. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de FoodValley regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa en de internationale top regio te zijn voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding.

Portret Arnoud Leerling Regio FoodValley“Het nieuws uit de regio dat wij binnen 8 gemeenten verspreiden via HowardsHome heeft voor meer binding tussen deze gemeenten en onderlinge belangstelling gezorgd.” – Arnoud Leerling, Programmanager Communicatie, Marketing en Acquisitie.

Digitale informatie

Jolanda Wauben is communicatiemedewerker bij de regio en is nauw betrokken bij de implementatie en het gebruik van de HowardsHome producten. Uit onderzoek naar de communicatiebehoeften in de regio bleek dat men informatie –liefst digitaal- wilde ontvangen over wat er speelt binnen de regio, welke besluiten worden genomen en hoe het publiek daarop reageert. “We hebben onderzocht bij onder andere raadsleden, wethouders en verschillende bestuurlijke overleggen binnen de betrokken gemeenten welke informatie men graag wilde ontvangen.”

Besloten werd om op zoek te gaan naar een oplossing die ervoor kon zorgen dat de informatie digitaal binnen de regio kon worden afgeleverd. “Handmatig was dit niet te doen” vertelt Jolanda. Een onderzoek naar oplossingen moest uitkomst bieden, uit verschillende aanbieders is toen voor HowardsHome gekozen. “HowardsHome had de beste verhouding tussen de prijs en de functionaliteit die wij wensten.” De regio wilde zeker zijn van haar zaak en is gestart door voor de periode van één jaar HowardsHome Nieuws te gebruiken en daarna grondig te evalueren.

Informatie op maat

Regio FoodValley is gestart met een HowardsHome nieuwsportaal en een dagelijkse nieuwsbrief. Bij de implementatie is goed nagedacht over de inrichting van het systeem. Doordat het dagelijks om veel berichten gaat is de structuur erg belangrijk. “Uiteindelijk hebben we de informatie gestructureerd per portefeuille”, vertelt Jolanda, “Zo hebben we onder andere vastgoed, economie, groene ruimte en infrastructuur als nieuwsprofielen ingesteld.”

Regio FoodValley Nieuwsportaal

Iedereen ontvangt dagelijks om 12 uur een nieuwsbrief met daarin de onderwerpen die relevant zijn. De voorkeuren kan men zelf aangeven zodat men geen informatie meekrijgt die buiten de eigen interesse of verantwoordelijkheid ligt. De nieuwsbrief bevat een titel en een korte inleiding waarop men kan klikken om naar het volledige artikel te gaan. Hierdoor kan het nieuws snel gescand worden zonder dat iemand veel tijd kwijt is met het lezen van volledige artikelen.

Dagelijkse nieuwsbrief groot succes

Na één jaar gebruik van de HowardsHome producten is door Regio FoodValley het gebruik van de diensten onderzocht onder een kleine 300 gebruikers. De resultaten zijn zeer positief. De dagelijkse nieuwsbrief wordt door ca. 70% van de onderzochte gebruikers iedere keer bekeken. Ruim 50% past actief het nieuwsprofiel aan naar eigen voorkeur. 85% van de respondenten is van mening dat de HowardsHome nieuwsbrief ook echt een aanvulling is op de dagelijkse informatiebehoefte aan nieuws uit de regio.