Case: Nieuwsvoorziening binnen zorgonderzoek en -innovatie bij ZonMw 2018-01-10T14:10:12+00:00

Project Description

Nieuwsvoorziening binnen zorgonderzoek en -innovatie bij ZonMw

ZonMw logoZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Het is een organisatie met diverse programma’s over de volle breedte van de zorg, van jeugd tot senioren en van ziekten tot preventie. Binnen deze programma’s selecteren en monitoren ze hoogstaand relevant onderzoek in opdracht van onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NWO. 5 jaar geleden is ZonMw begonnen met HowardsHome om de organisatie sensitiever te maken voor wat zich in de media afspeelt rondom relevante onderwerpen.

Margriet de Jong is vanaf het begin betrokken geweest bij implementatie van HowardsHome. Eerst als junior stafmedewerker, recent ook als hoofdredacteur van Mediator, het digitale relatiemagazine.

“Vroeger hadden we nog een knipselkrant, maar dit was voor ons geen optimale oplossing. We zijn toen gaan kijken naar andere mogelijkheden.” Na een selectietraject kwam HowardsHome Nieuws als beste oplossing uit de bus.

Procesmatige aanpak

Peter Winckers van HowardsHome heeft als kick off, binnen de organisatie toelichting gegeven over de mogelijkheden van HowardsHome Nieuws. Dit deed hij in het werkoverleg van het decentrale communicatieteam. Binnen de organisatie worden de programma’s vanuit 4 teams met communicatie- en implementatieadvies ondersteund. Ieder programma heeft haar eigen informatiebehoeften, dus meerdere uiteenlopende onderwerpen bleken interessant voor monitoring.

“Ons doel is om nieuwsprofielen te maken die volledig automatisch gevuld worden door HowardsHome. Op basis van de uiteenlopende onderwerpen die collega’s van programma’s aandragen maken we verschillende zoekprofielen. Elke zoekprofiel testen we twee weken met de betrokken collega op relevantie en hoeveelheid. Vervolgens optimaliseren we de zoekvraag en is het profiel in principe klaar.”

ZonMw heeft ervoor gekozen om de nieuwsprofielen volledig automatisch te laten vullen. Er komen in principe geen mensenhanden meer aan te pas nadat een profiel is ingericht. Dit heeft als voordeel dat de nieuwsvoorziening zo heel erg efficiënt is. “De gebruikers van de nieuwsprofielen zijn zich ervan bewust dat er zo heel soms wat vervuiling in het profiel zit, dit wordt echter niet ervaren als een probleem. Als dit wel storend is, is het heel gemakkelijk om het betreffende nieuwsprofiel te optimaliseren”.

E-mail nieuwsbrief en portal

Omdat iedere collega een andere informatiebehoefte heeft kan hijzelf bepalen uit welke nieuwsprofielen hij nieuws ontvangt in de dagelijkse e-mailnieuwsbrief. Op dit moment maakt circa 30% van alle medewerkers gebruik van deze nieuwsbrief. De profielen die zijn ingesteld zijn ook beschikbaar als RSS feed waardoor al het nieuws ook beschikbaar is op het intranet voor alle medewerkers, ook voor medewerkers zonder e-mailnieuwsbrief.

Portaal ZonMW

Interne promotie voor gebruik

“Wij willen graag dat alle interne medewerkers zich abonneren op de nieuwsbrief.” De huidige abonnees dragen nu zelf actief onderwerpen aan en komen met ideeën ter verbetering. “In gesprekken met de huidige gebruikers krijgen we vaak te horen dat ze tevreden zijn. We vragen dan altijd om dit met directe collega’s te delen, zo creëren we interne ambassadeurs”.

ZonMw nieuwsbrief

Inspiratiebron voor redactie

Als hoofdredacteur van het digitale relatiemagazine Mediator maakt Margriet samen met de rest van de redactie dankbaar gebruik van HowardsHome Nieuws. De eindredacteur haalt inspiratie voor onderwerpen uit de nieuwsprofielen die zijn ingesteld. De onderwerpen die in een editie aan bod komen kunnen zo ook worden onderzocht op achtergrond en publicaties worden hiermee geverifieerd. “We hebben een beeld van de media-aandacht rond de projecten, dit is waardevolle informatie voor in het magazine.”

Volgende stappen

“Voor ons is het nu belangrijk om 100% gebruikersdekking te krijgen binnen ZonMw”, geeft Margriet aan. “De gebruikers zijn erg tevreden maar we zijn nog niet klaar met optimaliseren. We gaan de komende tijd evalueren of de gebruiksvriendelijkheid en huisstijl nog beter kan en of we een nog optimalere verzendtijd kunnen kiezen. En natuurlijk moeten er altijd nieuwsprofielen verder geoptimaliseerd worden”.