Privacy 2017-03-21T16:48:08+00:00

Privacy Statement en Cookiegebruik voor onze websites

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

www.howardshome.com wordt beheerd door Knowledge eXchange B.V. en gebruikt voor de diensten van deze website de handelsnaam HowardsHome.
Knowledge eXchange B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:

Knowledge eXchange B.V
Fultonbaan 30
3439 NE Nieuwegein
Tel: 030 608 3540
KvK: 20093764

In het kader van het uitvoeren van de dienstverlening legt HowardsHome gegevens van websitebezoekers vast. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. HowardsHome gebruikt uw gegevens om u te informeren over relevante producten en diensten via website en e-mail (indien u heeft aangegeven dit op prijs te stellen). Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessant nieuws en aanbiedingen van HowardsHome.

HowardsHome maakt gebruik van cookies voor HowardsHome.com en Curation.nl. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de bezochte pagina’s. Daardoor kan HowardsHome de bezoekervaring personaliseren.

HowardsHome behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Privacy Statement en Cookiegebruik voor onze producten

Voor onze producten gelden de onderstaande details.

 

Welke gegevens verzamelen we binnen onze applicaties?

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft of persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven aan ons om die gegevens te verzamelen.

In ieder geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

* Het e-mailadres dat u aan ons doorgeeft bij registratie voor de applicatie.

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen om:

* U toegang te geven tot onze server applicatie en de via die applicatie aangeboden diensten;

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij zijn de enige ontvangers van uw persoonsgegevens. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder het versleutelen van uw persoonsgegevens, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens versleuteld en enkel voor een periode van 60 dagen of voor zover er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren en beschikbaar te houden.

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken.

Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór de intrekking.

 

Cookies

Bij uw gebruik van onze applicaties worden geen cookies verzameld.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. U kunt uw verzoek per e-mail aan ons doen op info@howardshome.com.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.