Project Description

Wissenraet Van Spaendonck

Om effectief hun doelstellingen te bereiken maken steeds meer (belangen)verenigingen gebruik van de dienstverlening van Wissenraet Van Spaendonck; een organisatie die geheel gespecialiseerd is in management en belangenbehartiging van samenwerkingsverbanden. Daarbij kun je denken aan branche- en beroepsorganisaties, paritaire samenwerkingsverbanden, maar ook stichtingen ten behoeve van zelfregulering als keurmerk of klachtenregeling.

Voor zo’n 100 organisaties organiseren ze allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat een vereniging goed draait, van bestuursondersteuning tot lobbyactiviteiten in Den Haag, van netwerkbijeenkomsten tot social-mediastrategieën. Door middel van een goede automatisering zorgt Wissenraet Van Spaendonck ervoor dat veelvoorkomende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie en de boekhouding, zo efficiënt mogelijk verlopen.

Geautomatiseerde nieuwsvoorziening

portet Mariëlle Neggers - Wissenraet van SpaendonckVoor veel verenigingen is nieuws uit de branche of uit eigen gelederen een belangrijk middel om leden geïnformeerd te houden en aan zich te binden. Mariëlle Neggers, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Wissenraet Van Spaendonck, “Vijf jaar geleden zijn wij gestart met het verspreiden van nieuws via HowardsHome toen bleek dat het knip- en plakwerk waarmee wij zelf nieuws verzorgden teveel tijd in beslag nam.”

De wens was om nieuws per vereniging te kunnen verzamelen en verspreiden. De hoeveelheid nieuws en bronnen zorgden ervoor dat het steeds lastiger werd om regelmatig nieuws te vinden en dat dan ook consistent iedere dag te verzenden. Wij zijn toen op zoek gegaan naar een systeem dat dit voor ons geautomatiseerd kon verzorgen. HowardsHome werd uiteindelijk gekozen omdat deze oplossing het beste paste bij de structuur per vereniging en omdat het systeem in hoge mate geautomatiseerd het nieuws kan aanleveren.

“Dankzij HowardsHome Nieuws besparen we als organisatie tijd en daarmee kosten.” – drs. Carmen de Jonge, algemeen directeur van Wissenraet Van Spaendonck en lid van de algemene directie van de Van Spaendonckgroep.

Ondersteuning bij implementatie

Mariëlle Neggers is intern het centrale aanspreekpunt voor het gebruik van HowardsHome Nieuws. “Ik zorg ervoor dat mijn collega’s van handmatige verzending overstappen op dit veel effectievere systeem” vertelt Mariëlle. Ze faciliteert de verenigingsmanagers bij de initiële inrichting en gebruik van het systeem. Dat vergt doorgaans wel een goede inhoudelijke opstart en check. Als het eenmaal loopt stuurt de vereniging de nieuwsvoorziening zelf aan.

Dagelijks gaan er enkele honderden tot duizenden nieuwsbrieven uit met de onderwerpen die per vereniging zijn ingesteld. Deze komen terecht bij de leden van deze verenigingen die daardoor goed geïnformeerd blijven.“De verzending verloopt volledig automatisch” vertelt Mariëlle, “de onderwerpen zijn zo ingesteld dat alleen die berichten worden meegenomen die voor de eindgebruiker relevant zijn”. In een aantal gevallen kijken de verenigingsmanagers nog even mee voordat er verzonden wordt .

“Wij leveren per vereniging een aantal bronnen en steekwoorden aan bij HowardsHome, zij analyseren deze gegevens en maken een zoekprofiel. De eerste weken koppelen we terug welke berichten we niet relevant vinden en welke we missen.” Door middel van dit proces helpt HowardsHome Wissenraet Van Spaendonck bij het zo scherp mogelijk krijgen van de geleverde berichten zodat de nieuwsbrief er hierna volledig geautomatiseerd uit kan.

Nieuwsbrief Pliad

Websites altijd actueel

“Wat we nu slim doen is dat we de site van de vereniging ook als bron gebruiken. Hierdoor zit in de nieuwsbrief ook meteen het nieuws dat de vereniging zelf op de website heeft gezet”. “We plaatsen nu ook door HowardsHome geleverde nieuwsfeeds op de websites van een aantal verenigingen”, zo zorgen we  ervoor dat de sites actueel blijven. Door zo actief met de nieuwsvoorziening om te gaan merken we dat dit verenigingsleden ook stimuleert om zelf met nieuws te komen en leden veel actiever ook zelf hun website bezoeken en gebruik maken van nieuwsfeiten en diensten van de club. Het zgn. halen en brengen.

OVAL nieuwscentrum

Ook commerciële toepassing

“We hebben gemerkt dat de nieuwsbrief een uitstekend acquisitiemiddel is om nieuwe leden te werven.” De collega’s van Mariëlle sturen de nieuwsbrief aan potentiële leden om de toegevoegde waarde van de vereniging te laten zien. Zeker specifiek verenigingsnieuws is niet voor iedereen toegankelijk; potentiële leden zien dan nog beter wat ze missen. Een mooie manier om de toegevoegde waarden van het lidmaatschap aan te tonen.

Wissenraet van Spaendonck leden die gebruik maken van HowardsHome nieuws